El Diàleg sobre Cultura i Esport convocat pel Socialistes del Prat ha comptat amb la presència de moltes persones implicades en entitats de la ciutat d’aquests dos àmbits, que són els que més gent mou a la ciutat. Sense dubte, va servir per posar en valor la importància del vincle entre l’Activitat física i les activitats culturals amb la salut física i mental de la ciutadania.

El diàleg va començar amb una anàlisi de la situació actual del teixit associatiu, fonamental en la dinamització esportiva i cultural del Prat. I la conclusió principal a la que arriben les entitats és que cal d’un major suport de l’Ajuntament, tant amb més mitjans i espais, com pel que fa a la gestió administrativa, cada vegada més complexa. Juan Pedro va proposar crear una Oficina d’Atenció a les Entitats que va ser valorada molt positivament pels assistents.

Juan Pedro va proposar també la creació d’un Consell Assessor de Cultura i un altre d’Esports per tal de promoure la cooperació entre tots els agents de la ciutat.

En relació a la política cultural, els assistents van manifestar la necessitat de revisar els projectes de funcionament dels centres culturals per fer-los més accessibles a les activitats de les entitats. Juan Pedro va proposar també una revisió en profunditat de la programació cultural i reforçar activitats com els clubs de lectura. A més també va formular una reorientació del programa Interseccions per fer-lo més universal i sostenible. I no menys important, el candidat a l’alcaldia va proposar potenciar l’economia cultural amb suport als creadors i a les iniciatives d’emprenedors locals.

Pel que fa a l’àmbit esportiu, es va reconèixer també la importància del teixit associatiu i la necessitat d’incrementar les instal·lacions  esportives per donar resposta a la cada vegada més creixent demanda d’espais.

La inversió en instal·lacions esportives ha de ser una prioritat per la propera legislatura. Cal renovar les actuals instal·lacions, adaptant-les a un consum més eficient i sostenible d’aigua i energia, i també cal construir-ne de noves, després d’uns anys en els que s’han prioritzat altres inversions al Prat.

Una d’aquestes propostes és el nou pavelló al Fondo d’en Peixo i l’ampliació de la zona de fitness d’aquest complex.  Juan Pedro és conscient que cal una reforma integral del CEM Estruch per ampliar la zona de fitness, vestidors i un nou camp de futbol 7. A més de millorar les pistes escolars de tots els centres, apostar per les instal·lacions a l’espai públic,  programar l’ampliació del CEM Sagnier, inclosa la segona fase del Camp de Futbol i també l’ampliació d’espais al Julio Méndez.

També es va evidenciar la necessitat d’ampliar el suport a les persones amb necessitats especials per facilitar el seu accés a les activitats.